Minimalny wpływ – maksymalna wydajność

3 sierpnia 2022
Minimalny wpływ – maksymalna wydajność

W ramach uniwersyteckiego konkursu architektonicznego „Solar Decathlon Europe 21/22” zespół MIMO Uniwersytetu w Düsseldorfie skonstruował prototyp budynku konsekwentnie ukierunkowanego na zrównoważony rozwój.

Zgodnie z mottem „Minimal Impact – Maximum Output”, zgłoszenie do konkursu podkreśla funkcjonalną architekturę w modułowym budownictwie drewnianym, przyjazne dla środowiska materiały budowlane oraz koncepcję oszczędzania zasobów energetycznych. Oświetlenie jest również zgodne z tą wiodącą zasadą, wdrożoną we współpracy z ERCO zgodnie z założeniami human centric lighting, a tym samym w sposób zrównoważony. W rezultacie światło jest używane tylko tam, gdzie wymaga tego ludzka percepcja.

Jako największy uniwersytecki konkurs na zrównoważone budownictwo i życie, „Solar Decathlon” od 20 lat zapewnia platformę dla innowacyjnych projektów architektonicznych. Najnowsza europejska edycja „Solar Decathlon Europe 21/22” została poświęcona zagadnieniu potencjału przyjaznego klimatowi życia w miastach. W związku z postępującą globalną urbanizacją i towarzyszącym jej zwiększonym zapotrzebowaniem na przestrzeń życiową, pytanie to jest bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej. Aż 18 zespołów uniwersyteckich z 11 krajów rywalizowało o najbardziej zrównoważoną architekturę, konstruując prototyp na podstawie istniejących budynków.

W konkursie pod hasłem „Minimal Impact – Maximum Output” wziął udział zespół MIMO z Düsseldorfu. Ich prototyp w skali 1:1 koncentruje się na zrównoważonej, miejskiej agregacji: po starannej modernizacji istniejącego magazynu z początku XX wieku w mieście Wuppertal następuje dodanie 15 jednostek mieszkalnych w modułowej konstrukcji drewnianej.

Według ONZ sektor budowlany odpowiada za prawie 40% globalnej emisji CO2. Dlatego tym ważniejsze było dla studentów z Düsseldorfu zademonstrowanie w swojej pracy konkursowej, w jaki sposób architektura jest w stanie rozwinąć maksymalny potencjał ochrony środowiska i klimatu przy minimalnym zużyciu zasobów. W rezultacie dwukondygnacyjny prototyp został skonstruowany przy użyciu naturalnych materiałów budowlanych, takich jak drewno, glina i korek. Fasada przyczynia się do wykorzystania energii odnawialnej w postaci aktywnej dla klimatu powłoki budynku ze zintegrowanymi ogniwami fotowoltaicznymi. Również w zakresie oświetlenia ważne było dla zespołu MIMO świadome wykorzystanie zasobów. Oznacza to używanie światła tylko tam, gdzie jest potrzebne, czyli innymi słowy: światło tylko tam, gdzie wymaga tego ludzka percepcja.

Koncepcja planowania światła tylko tam, gdzie potrzebuje go ludzka percepcja, nosi nazwę human centric lighting (HCL). Ta metoda projektowania oświetlenia opiera się na standardowym oświetleniu ogólnym; zamiast tego analizuje wzajemne oddziaływanie efektu architektonicznego, atmosfery i zadania wizualnego. Oprócz energooszczędności opraw zastosowana technologia oświetleniowa i dokładny rozsył światła mają decydujące znaczenie dla realizacji takich zrównoważonych koncepcji oświetleniowych – tylko wtedy, gdy oprawa rzuca światło na docelową powierzchnię bez rozchodzenia się światła, oświetlenie przyczynia się do minimalnego zużycia energii.

Zespół MIMO zajął 4. miejsce w ogólnym rankingu konkursowym, a także odniósł kolejne sukcesy w nagrodach konkursowych, m.in. 1. miejsce za komunikację i edukację. Za koncepcję budynku, w tym wykorzystanie naturalnych materiałów budowlanych oraz energii odnawialnej i oświetlenia według human centric lighting, członkowie zespołu MIMO zajęli 2. miejsce w kategorii „Wykonalność i kontekst społeczno-gospodarczy”.

Źródło: ERCO

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED