Moc bierna w oświetleniu LED

12 listopada 2015
Moc bierna w oświetleniu LED

W instalacjach oświetleniowych generowane są duże straty wynikające z przepływu mocy biernej. Elektroniczne układy sterująco-regulacyjne nie mają określonego dopuszczalnego współczynnika mocy, co może powodować dalsze zwiększenie wartości energii biernej pojemnościowej.

Rozliczanie energii biernej
Podstawy prawne i sposób naliczania opłat za energię bierną określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Określono tu ponadumowny pobór energii biernej jako: (…) ilość energii elektrycznej biernej odpowiadającą:
– współczynnikowi mocy tgφ wyższemu od umownego współczynnika tgφ0 (niedokompensowanie) i stanowiącą nadwyżkę energii biernej indukcyjnej ponad ilość odpowiadającą wartości współczynnika tgφ0,
– indukcyjnemu współczynnikowi mocy przy braku poboru energii elektrycznej czynnej,
– pojemnościowemu współczynnikowi mocy (przekompensowanie) zarówno przy poborze energii elektrycznej czynnej, jak i braku takiego poboru.

Cały artykuł można przeczytać w numerze 4.2015 kwartalnika Oświetlenie LED.

Zaprenumeruj!