Modernizacja oświetlenia ulicznego na podstawie umów o poprawę efektu energetycznego

14 maja 2015
Modernizacja oświetlenia ulicznego na podstawie umów o poprawę efektu energetycznego

W Polsce wprowadzenie na szeroką skalę przedsięwzięć EPC w formule ESCO wymaga zmian zarówno w regulacjach prawnych, jak i w postrzeganiu tego typu rozwiązań jako godnych zaufania. Na powolny wzrost zainteresowania wdrażaniem projektów poprawy efektu energetycznego wpływ ma również stosunkowo łatwy dostęp do funduszy unijnych oraz generalnie brak wiedzy na temat zasad i sposobu organizacji przedsięwzięć EPC.

 

Badania rynku przeprowadzone przez Bałtycką Agencję Poszanowania Energii w ramach europejskiego projektu „Streetlight EPC” wykazały, że byłoby zainteresowanie realizacją inwestycji EPC w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jako rozwiązania, w którym finansowanie inwestycji nie skutkowałoby wzrostem długu publicznego.

Artykuł będący wprowadzeniem do zagadnienia projektów poprawy efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego (EPC) realizowanych przez specjalistyczne przedsiębiorstwo usług energetycznych ukazał się w numerze 2.2015 Oświetlenie LED.

II część artykułu zostanie opublikowana w numerze 3.2015 kwartalnika.

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED