Modernizacja oświetlenia ulicznego

30 lipca 2018
Modernizacja oświetlenia ulicznego

Gmina Pińczów uzyskała dofinansowanie projektu pn.: „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Osi III „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita projektu to 3 999 346, 27 zł, z czego wkład własny z budżetu Gminy Pińczów wynosi 599 901, 94 zł, a 85% to dofinansowanie. Projekt obejmie wymianę 2235 opraw lamp na ledowe i  zostanie zrealizowany do końca 2019 roku.

– Pozwoli to znacząco zmniejszyć wydatki na energię elektryczną i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców poprzez lepsze oświetlenie ulic i chodników na terenie całej gminy – podsumował Burmistrz Włodzimierz Badurak.


Wniosek złożony został przez gminę w grudniu 2016 r. 

Żródło:http://pinczow.com.pl