Multifunkcyjna oprawa ONTEC R i inteligentne systemy zarządzania budynkami użyteczności publicznej

2 lipca 2019
Multifunkcyjna oprawa ONTEC R i inteligentne systemy zarządzania budynkami użyteczności publicznej

ONTEC R to uniwersalne rozwiązanie do zastosowania przez projektantów oświetlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego. Sprawdzi się zarówno jako oświetlenie antypaniczne, jak i oświetlenie drogi ewakuacyjnej oraz do wyznaczania kierunków ewakuacji. Minimalistyczna forma i kompaktowe wymiary zapewniają dyskretną ochronę, a szeroka gama barwowa umożliwia dopasowanie do kolorystyki powierzchni, nie zakłócając designu obiektu.

Rorodzinya opraw ONTEC R została rozszerzona o wersję E przeznaczoną do oświetlania znaków wyznaczających drogę ewakuacji oraz miejsc urządzeń gaśniczych, charakteryzującą się wysokim współczynnikiem luminancji sięgającym
500 cd/m2. Zastosowanie wyspecjalizowanej technologii w procesie produkcji wyrobu pozwala uzyskać wysoką sprawność przy stosunkowo niewielkich rozmiarach, co przekłada się na widoczność znaku o wymiarach 100 × 100 z dużej odległości, sięgającej nawet 20 m. Dodatkowo zastosowanie diody LED o bardzo dobrych parametrach umożliwia uzyskanie równomiernego podświetlenia całego znaku bezpieczeństwa.

W zależności od potrzeb i specyfikacji obiektu oprawy cechuje ten sam sposób montażu, który nie wymaga wyspecjalizowanego sprzętu, a przy zastosowaniu opcjonalnej ramki umożliwia podtynkowe zamontowanie opraw. Warto podkreślić, że produkt w wersji E zachowuje wszystkie atuty, jakie posiadają pozostałe typy opraw z rodziny ONTEC R. Jedyna różnica odnosi się do sposobu zastosowania urządzenia. Dużą zaletą opraw ONTEC R w wersji E jest możliwość współpracy z najnowszym autorskim Systemem Monitoringu Oświetlenia Awaryjnego DATA2 oraz Systemem Centralnej Baterii TM-CB A, co w znacznym stopniu zwiększa funkcjonalność wyrobów, które można zastosować jako oświetlenie nocne, a poprzez odpowiednią konfigurację istotnie zwiększyć bezpieczeństwo na wypadek pojawienia się zagrożenia. Inteligentne systemy zarządzania budynkami użyteczności publicznej – DATA2 oraz TM-CB A – to najnowsze rozwią­zania pozwalające na monitorowanie opraw posiadających własne źródło zasilania (system rozproszony) lub opraw zasilanych z centralnego źródła (system centralnej baterii). Każdy z systemów przedstawia różnorodność zastosowania w zależności od potrzeb i wymogów obiektu.

System Monitoringu Oświetlenia Awaryjnego DATA2 przeznaczony jest do monitorowania opraw w systemie rozproszonym. Dzięki zasto­sowaniu maksymalnej liczby rozdzielaczy sygnału
C-Bridge centrala sterująca może sprawować nadzór nad 4096 punktami oświetlenia awaryjnego za pomocą dwuprzewodowej magistrali danych TM-Bus (bez polaryzacji), co pozwala na zastosowanie rozwiązania w obiektach wielkopowierzchniowych. Dodatkowym atutem są szerokie możliwości konfiguracji DATA2, co czyni system bezobsługowym, a dzięki nawigacji dotykowej i prostemu
w obsłudze interfejsowi – intuicyjnym w użytko­waniu. Wszystkie elementy składowe tworzące system mają możliwość przypisania opraw oświetlenia awaryjnego do poszczególnych grup testowych, grup oświetlenia nocnego oraz grup realizujących scenariusze pożarowe. Dzięki podłączeniu do sieci lokalnej/internetowej uzyskać można podgląd stanu systemu w przeglądarce internetowej oraz dokonać konfiguracji przesyłania sygnałów do centrum zarządzania budynkiem za pomocą protokołu komunikacyjnego Modbus TCP. Wbudowana pa­mięć wewnętrzna archiwizuje historię zdarzeń wraz z wygenerowanymi raportami stanu systemu, które mogą być pobrane na pamięć zewnętrzną za pomocą złącza USB. Istotne jest, że system posiada wielostopniowy poziom uprawnień, skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób postronnych.

System Centralnej Baterii TM-CB A zasila napięciem stałym i zmien­nym oprawy oświetlenia awaryjnego z centralnego źródła, które stanowią bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe
o długim czasie żywotności. Dużą zaletą systemu jest jego modułowa budowa, pozwalająca na dopasowanie rozwiązania do obiektu i jego rozbudowę w dowolnym momencie, co wprost przekłada się na prostotę konserwacji. Każdy obwód posiada dowolnie programowany tryb pracy, a przy zastosowaniu w oprawach modułów adresowalnych – tryb pracy mieszany, pozwalający na montaż opraw kierunkowych i antypanicz­nych na jednej linii. Panel sterujący, w który wyposażona jest szafa główna, umożliwia podłączenie i monitorowanie 64 podstacji, dzięki czemu przy wykorzystaniu pełnego potencjału centralna bateria obsłużyć może 30 720 opraw.

Opisane rozwiązania może połączyć jeden spójny system ELVIS (Emer­gency Lighting Visual Implementation System), którego główną funkcją jest wizualizacja systemów oświetlenia awaryjnego produkcji TM TECHNOLOGIE. Program umożliwia pozyskiwanie informacji na temat stanu wszystkich elementów składowych systemu przedstawionych wizualnie na podkładach poszczególnych kondygnacji, dzięki czemu administrowanie budynkiem staje się jeszcze prostsze. ELVIS umożliwia wykrycie stanów alarmowych i ich szybką lokalizację, udostępnia także funkcję automatycznych i cyklicznych wysyłek raportów stanu systemu na wskazany adres e-mail. ELVIS jest autorskim programem dostępnym w ofercie sprzedażowej firmy TM TECHNOLOGIE i wraz z pozostałymi produktami realizuje nadrzędny cel, jakim jest produkcja wysokiej jakości urządzeń spełniających najwyższe międzynarodowe standardy, które w sposób bezpośredni wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa obiektu i jego użytkowników.