Nagroda dla naświetlacza solarnego

5 listopada 2018
Nagroda dla naświetlacza solarnego

Ekologiczny naświetlacz solarny LED line® został nagrodzony przez Ministra Środowiska podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Produkt otrzymał III nagrodę w Konkursie „Produkt w obiegu” organizowanym przez Ministerstwo Ochrony Środowiska.
Nagrodzony naświetlacz solarny LED line® korzysta z energii ze źródła odnawialnego – energii słonecznej. Zastosowany w naświetlaczu solarnym polikrystaliczny panel fotowoltaiczny przekształca energię słoneczną w energię elektryczną, zmniejszając koszty eksploatacji do zera i jednocześnie chroniąc środowisko.
Konkurs „Produkt w obiegu”, zorganizowany przez Ministerstwo Środowiska, przeznaczony był dla producentów, projektantów, dystrybutorów oraz usługodawców. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu. Konkurs został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED