Nagrodzony system sterowania PLANet

10 lutego 2016
Nagrodzony system sterowania PLANet

Firma ENIS Solutions wdrożyła i uruchomiła na terenie gminy Andrychów system sterowania oświetleniem ulicznym PLANet. Instalacja otrzymała I miejsce w XVII edycji konkursu na „Najlepiej oświetloną gminę i miasto w 2015”. Komisja konkursowa podkreśliła bardzo duży zakres modernizacji oświetlenia ulicznego oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez zastosowanie systemu automatyki.

System sterowania PLANet zarządza ok. 2,7 tys. opraw ledowych. Dzięki niemu roczne ograniczenie emisji CO2 wynosi 1150 Mg, co przekłada się na oszczędności w kosztach eksploatacji w wysokości ponad 500 tys. zł.
PLANet jest pierwszym wdrożonym w Polsce systemem sterowania opartym na dwukierunkowej komunikacji radiowej w paśmie 868 MHz, w układzie gwiazdowym, z możliwością redundancji i automatycznej rezerwacji komunikacji. Do sieci komunikacji systemu PLANet można dołączyć inne urządzenia w ramach koncepcji Internetu rzeczy (IoT).
Obecnie w Europie prowadzone są prace normalizacyjne, na bazie których metoda przesyłania informacji w systemie PLANet będzie w przyszłości otwartą platformą dla innych urządzeń IoT. Oznacza to, że system PLANet jest systemem otwartym i może być rozbudowywany o nowe oprawy oświetleniowe pochodzące od różnych producentów.

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED