Najczęściej popełniane błędy w instalacjach oświetlenia LED

12 maja 2015
Najczęściej popełniane błędy w instalacjach oświetlenia LED

Technologia LED zadomowiła się w Polsce już na dobre i stanowi coraz większy odsetek instalacji oświetleniowych. Niestety wiedza o tej technologii jest wciąż bardzo niewielka i krąży wiele mitów i błędnych opinii na jej temat. Skutkuje to wieloma problemami z oświetleniem LED, głównie dlatego, że instalacje z diodami świecącymi są bardzo często traktowane tak samo jak tradycyjne, co jest poważnym błędem i może skutkować wieloma negatywnymi konsekwencjami.

Diody LED różnią się dość drastycznie od wszystkich innych źródeł światła i w większości przypadków wymagają zupełnie innego podejścia aby poprawnie działać.

Najczęściej popełniane błędy w instalacjach oświetlenia LED:
– zbyt mały przekrój przewodów zasilających,
– duże długości przewodów zasilających,
– tworzenie pętli indukcyjnych (w tym masowych),
– niepodłączanie uziemienia do zasilaczy,
– stosowanie transformatorów zamiast zasilaczy,
– stosowanie zasilaczy liniowych,
– stosowanie zasilaczy impulsowych niskiej jakości lub nieprzeznaczonych do oświetlenia LED,
– montaż uniemożliwiający lub ograniczający odprowadzanie ciepła,
– problemy z elektrostatyką,
– traktowanie taśm LED jak przewodów i łączenie ich w zbyt długich ciągach,
– uszkodzenia diod podczas lutowania taśm LED,
– montaż przy podłączonym napięciu zasilania,
– błędny dobór urządzeń (przeznaczenie, jakość, współpraca, kompatybilność EMC, bezpieczeństwo, stopień ochrony IP itd.).

Artykuł opisujący  szczegółowo powyższe zagadnienia  ukazał się w nr. 2.2015 kwartalnika Oświetlenie LED.