Najlepsze inwestycje oświetleniowe 2017

11 stycznia 2018
Najlepsze inwestycje oświetleniowe 2017

Komisja Konkursu na „Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2017 roku” i „Najlepszą inwestycję oświetleniową 2017 roku” organizowanego przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego przyznała tytuł Najlepszej Inwestycji Oświetleniowej 2017 roku firmie LUG Light Factory Sp. z o. o za oświetlenie budynku firmy COMARCH w Łodzi.  Komisja podkreśliła bardzo staranny dobór opraw oświetleniowych zarówno do oświetlenia pomieszczeń biurowych jak i powierzchni wspólnych budynku, takich jak korytarze, aneksy kuchenne i toalety. Dzięki zastosowaniu w oprawach specjalnych kloszy, w pomieszczeniach biurowych i konferencyjnych, uzyskano wysokie poziomy oświetlenia, doskonałą równomierność oraz brak efektu olśnienia. Zastosowane oświetlenie idealnie harmonizuje z przyjętą koncepcją architektoniczną, równocześnie zapewniając pełną funkcjonalność pomieszczeń tego 9-cio kondygnacyjnego obiektu biurowego.

I nagrodę w konkursie na Najlepszą inwestycję oświetleniową 2017 roku przyznano firmie LUG za oświetlenie Nowych Bulwarów w Szczecinie

Oświetlenie terenu Nowych Bulwarów w Szczecinie zostało wykonane jako kontynuacja  już istniejącej inwestycji. Firma LUG Light Factory, została wybrana jako wyłączny dostawca opraw oświetleniowych dla tego projektu. Koncepcja oświetleniowa dotyczyła zachowania spójności z zamontowanymi wcześniej oprawami (uwzględniając zarówno kształt opraw jak i słupów oświetleniowych) oraz spełnienia wszelkich założeń zawartych w normach dotyczących oświetlenia obiektów tego typu. Zaproponowana przez LUG koncepcja oświetleniowa spełniła nie tylko oczekiwania architekta, ale również wszelkie wymagania techniczno–jakościowe. A co najważniejsze pozwoliła utrzymać wyjątkowy charakter tego miejsca. 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018 r. podczas targów Światło 2018 w Warszawie.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED