Najnowsze rozwiązania technologiczne do pomiarów oświetlenia oraz ich zastosowanie w praktyce

28 maja 2024
Najnowsze rozwiązania technologiczne do pomiarów oświetlenia oraz ich zastosowanie w praktyce

Dynamicznie rozwijający się rynek oświetleniowy wymaga zaawansowanych rozwiązań pomiarowych, które umożliwią precyzyjne pomiary zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami oraz opartych na aktualnej platformie technologicznej. Nowe urządzenia opracowane przez GL Optic poszerzają nie tylko możliwości badań laboratoryjnych, lecz także otwierają nowe perspektywy badawczo-rozwojowe dla firm

Podczas XXXII Krajowej Konferencji Oświetleniowej Technika Świetlna 2023 i 4. Forum Technologii Oświetleniowych, Bartosz Kołodziejczyk przedstawi najnowsze rozwiązania do pomiarów oświetlenia oferowane przez firmę GL Optic oraz ich zastosowanie w praktyce. Podczas wystąpienia opowie o najciekawszych realizacjach oraz o niekonwencjonalnych produktach wykonanych na specjalne zamówienie.

Podzieli się wnioskami i doświadczeniami wynikającymi z rozpatrywania niestandardowych zapytań ofertowych. Przedstawi korzyści z rozbudowy systemów laboratoryjnych na realnych przykładach klientów GL Optic oraz perspektywy na rozwój firm oświetleniowych w kontekście najnowszych projektów rządowych (“Rozświetlamy Polskę”), a także dyrektyw unijnych (Ecodesign).

Więcej o wydarzeniu: www.kko.ciepoland.pl