Naświetlacze LED

25 listopada 2014
Naświetlacze LED

W języku techniki oświetleniowej naświetlacze są oprawami oświetleniowymi najczęściej stosowanymi w profesjonalnej iluminacji zewnętrznej obiektów architektonicznych. Głównym elementem kształtującym wiązkę świetlną naświetlaczy jest odbłyśnik w formie rynnowej. Źródło światła o charakterze liniowym umieszczone jest w odbłyśniku w położeniu wzdłużnym. Dotychczas jako źródła światła w naświetlaczach na ogół używane były wysokoprężne lampy wyładowcze. Obecnie oferta rynkowa naświetlaczy jest coraz bogatsza w oprawy, w których jako źródła światła stosowane są diody świecące LED.
Potoczne pojęcie naświetlaczy jest też powszechnie używane w odniesieniu do prostych, popularnych opraw reflektorowych z odbłyśnikami o silnym rozpraszaniu wiązki świetlnej, używanych jako podręczne oświetlenie w wielu popularnych zastosowaniach.

Przegląd naświetlaczy LED został opublikowany w numerze 4.2014 kwartalnika Oświetlenie LED.