Nowa spółka zagraniczna w Grupie Kapitałowej LUG S.A

1 sierpnia 2018
Nowa spółka zagraniczna w Grupie Kapitałowej LUG S.A

Dnia 1 sierpnia 2018 roku zarząd LUG S.A. zawarł umowę, na podstawie której powstanie spółka LUG Turkey, koncentrująca się̨ na działalności handlowej w obszarze profesjonalnego oświetlenia LED na rynku tureckim. Utworzenie następnej spółki zagranicznej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej LUG S.A. jest kolejnym krokiem ku realizacji strategicznych kierunków rozwoju LUG na lata 2017-2021, które zakładają m.in. dalszą internacjonalizację oraz wzrost udziału eksportu w obrocie firmy.

Internacjonalizacja jest jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju naszej firmy. Decyzja o wyborze tej lokalizacji dla kolejnej spółki zagranicznej wynika głównie z faktu, że Turcja jest dla nas bardzo atrakcyjnym kierunkiem rozwoju m.in. z uwagi na ilość realizowanych tu projektów infrastrukturalnych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w tym obszarze, dysponujemy zarówno odpowiednim portfolio produktowym jak i ofertą systemów zarządzania oświetleniem i narzędzi wsparcia projektowego. Nasze rozwiązania nie tylko poprawią bezpieczeństwo i wizerunek tureckich przestrzeni publicznych, ale również podniosą komfort życia osób z nich korzystających – komentuje Prezes Zarządu LUG, Ryszard Wtorkowski.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED