Nowa Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

9 czerwca 2016
Nowa Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

W dniu 20 kwietnia 2016 r. weszła w życie Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Ustawa ma zapewnić konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, wyeliminować zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa stwarzane przez wyroby w celu ochrony konsumentów, mienia, środowiska i bezpieczeństwa publicznego, a także znosić bariery techniczne w handlu i ułatwiać obrót towarami.

 

W mocy pozostała ustawa z 2002 r., jednak jej zakres przedmiotowy będzie sukcesywnie ograniczany, a kolejne kategorie wyrobów będą włączane w zakres nowej ustawy.

 

Zmiany wprowadzone od 20 kwietnia 2016 r. dotyczą czterech ważnych segmentów:
– systemu nadzoru rynku,
– kar pieniężnych,
– oceny zgodności,
– akredytacji.

W artykule opublikowanym w numerze 2.2016 kwartalnika Oświetlenie LED zostały szczegółowo omówione: segment nadzoru rynku i kar pieniężnych.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED