Nowe aspekty badania opraw oświetleniowych LED

24 sierpnia 2017
Nowe aspekty badania opraw oświetleniowych LED

W 2015 r. ukazało się nowe wydanie normy PN-EN 60598-1: 2015-04 (EN 60598-1: 2015) zastępujące PN-EN 60598-1:2011 (EN 60598-1:2008 + A11:2009). Można śmiało stwierdzić, że to nowe wydanie było w dużej mierze wymuszone dynamicznym rozwojem opraw oświetleniowych LED, wprowadzających dla użytkownika, obok niewątpliwych korzyści, również nowe rodzaje zagrożeń.

Dnia 20 października 2017 r. kończy się ponad dwuletni okres, w którym producent, aby wykazać domniemanie spełniania wymagań przepisów prawnych, mógł wykorzystywać postanowienia poprzedniego wydania normy EN z 2008 r. Beneficjentem nowych regulacji jest, oczywiście, użytkownik, gdyż nowa norma zmienia stare oraz wprowadza nowe wymagania w zakresie poprawy bezpieczeństwa wyrobów.

Więcej w numerze 3/2017 Oświetlenie LED.

Zaprenumeruj