Nowe etykiety efektywności energetycznej

8 maja 2017
Nowe etykiety efektywności energetycznej

Z końcem marca b.r. negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej doszli do porozumienia w sprawie nowych etykiet efektywności energetycznej i istotnych ram regulacyjnych. Obecne etykiety od A+++ do G dla produktów zostaną zastąpione przejrzystymi i prostszymi w użyciu etykietami od A do G.

Dzięki temu etykiety energetyczne będą bardziej zrozumiałe dla konsumentów, co pomoże im dokonywać świadomych wyborów zakupowych. Zmianie będzie towarzyszyć wprowadzenie publicznej bazy danych, która ułatwi obywatelom porównywanie wydajności energetycznej urządzeń.

Ankietowane badania konsumenckie pokazują, że ok. 85 proc. obywateli Europy zwraca uwagę na etykiety wydajności energetycznej podczas kupowania produktów. To, że najlepsze produkty miały kategorie od A+ do A+++, wprowadzało w błąd i sprawiało, że potencjalne istotne różnice w wydajności energetycznej były często ukryte.

Po marcowym porozumieniu politycznym (trójstronne negocjacje między Parlamentem Europejskim, Radą Europejską i Komisją Europejską) tekst będzie musiał zostać formalnie zatwierdzony przez Parlament Europejski i Komisję Europejską. Po zatwierdzeniu przez prawodawców nowe Rozporządzenie w sprawie znakowania efektywności energetycznej zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED