Nowe etykiety na produktach oświetleniowych

3 sierpnia 2017
Nowe etykiety na produktach oświetleniowych

LightingEurope zwraca uwagę na publikację Rozporządzenia (UE) 2017/1369 z dnia 28 lipca ustanawiającego przepisy ramowe w zakresie etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE. Rozporządzenie określa terminy przeskalowania aktualnych oznaczeń klasy efektywności energetycznej A+, A++, A+++  na oznaczenia od A do G oraz ustanawia bazę danych o produktach, na którą składają się część dotycząca zgodności oraz ogólnodostępny portal internetowy.

Aby nowa skala mogła zostać wdrożona, miliony produktów oświetleniowych będzie wymagało zastosowania nowych etykiet w krótkim czasie. LightingEurope zwraca uwagę, że potrzebny jest okres co najmniej 24 miesięcy na wprowadzenie nowych etykiet na produktach celem uniknięcia zbędnych kosztów oraz niepotrzebnego zużycia opakowań. Przemysł oświetleniowy zwraca się do Komisji o rozważenie zmiany ograniczeń czasowych na wprowadzenie nowych klas energetycznych, aby uniknąć sytuacji, w której nowe, najwyższe klasy będą w ciągu najbliższej dekady puste.

W ciągu 15 miesięcy przyjęty zostanie akt delegowany w sprawie etykietowania produktów oświetleniowych, który określi zakres, ramy czasowe oraz klasy produktów. LightingEurope będzie kontynuować swoją współpracę z Komisją Europejską w zakresie dostarczania danych na temat specyfiki przemysłu oświetleniowego oraz będzie dążyć do wypracowania optymalnych warunków okresu przejściowego. Będzie także brać udział w pracach powołanej przez Komisję Europejską grupy eksperckiej, która stworzy bazę danych o produktach do stycznia 2019 r. i która umożliwi organom nadzoru rynku państw członkowskich egzekwowanie wymogów w zakresie etykietowania.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED