Nowe normy i zalecenia w oświetleniu drogowym

14 sierpnia 2014
Nowe normy i zalecenia w oświetleniu drogowym

W ostatnim okresie ukazał się szereg ważnych publikacji z zakresu projektowania nowoczesnych systemów oświetlenia drogowego. Dotyczą one zagadnień związanych z doborem zmiennych w czasie wymagań oświetleniowych oraz uwzględnienia wpływu światła białego na warunki widzenia. W aktualizowanych wersjach norm europejskich, nad którymi trwają końcowe prace, część tych czynników zostanie uwzględnionych.

 
Istotnym kryterium w projektowaniu oświetlenia, również drogowego, jest osiągnięcie pożądanych efektów przy możliwie niskich kosztach eksploatacji systemu. Obecnie nowe rozwiązania sprzętowe, głównie związane z rozwojem technologii LED, dają lepsze, efektywniejsze, energooszczędne oświetlenie, zapewniające również poprawę jakości i komfortu widzenia jego użytkowników.
Najwyższe poziomy oświetlenia, a więc najwyższe moce zainstalowanych opraw oświetleniowych, odpowiadają zwykle wymaganiom dla dróg o średniej i dużej prędkości poruszania się pojazdów. Uwzględnienie okresowych zmian, np. natężenia ruchu, oraz zastosowanie odpowiedniej redukcji poziomu oświetlenia zapewni największe oszczędności, a więc zwrot poniesionych wyższych nakładów na realizację i eksploatację takich systemów.

 
W przypadku dróg o niskich wymaganiach oświetleniowych racjonalne wydaje się wykorzystanie ważnej cechy, jaką jest zmiana czułości widmowej wzroku, związana z warunkami adaptacji do widzenia zmierzchowego. Praktyczne wykorzystanie tych możliwości wiąże się z potrzebą odpowiedniego dostosowania i uzupełnienia zasad projektowania oświetlenia drogowego, w tym również wymagań zawartych w normach.

 
Zgodnie z regułami przyjętymi w Europejskiej Komisji Normalizacyjnej (CEN) co kilka lat przewidziana jest weryfikacja i aktualizacja obowiązujących norm. Z informacji przedstawionych na stronie internetowej CEN [5] wynika, że w końcowej fazie są obecnie prace nad następującymi częściami normy EN 13201, dotyczącej oświetlenia drogowego:

  •   prCEN/TR 13201-1 – Oświetlenie dróg – Cz. 1: Wybór klas oświetlenia,
  •   prEN 13201 – Oświetlenie dróg – Cz. 2: Wymagania oświetleniowe,
  •   prEN 13201 – Oświetlenie dróg – Cz. 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych,
  •   prEN 13201 – Oświetlenie dróg – Cz. 4: Metody pomiarów parametrów oświetleniowych,
  •   prEN 13201 – Oświetlenie dróg – Cz. 5: Wskaźniki efektywności energetycznej.

Cały artykuł jest dostępny w numerze 3.2014 kwartalnika Oświetlenie LED.