Nowe procedury doboru wymagań oświetleniowych

7 maja 2015
Nowe procedury doboru wymagań oświetleniowych

W grudniu 2014 roku został opublikowany Raport CEN/TR 13201-1:2014 będący w praktyce pierwszą częścią zestawu norm dotyczących oświetlenia dróg. Raport zawiera nowe procedury doboru wymagań oświetleniowych dla różnych rodzajów ruchu motorowego, rowerowego i pieszego. Kryteria zestawione w ujednoliconych tabelach ułatwiają określenie zarówno podstawowych, jak i czasowo obniżonych wymagań oświetleniowych.

Nowa wersja Raportu 13201-1:2014 umożliwia określenie klasy oświetlenia dla danej drogi lub strefy na podstawie pojedynczej tabeli. W znacznym stopniu ułatwia to dobór podstawowych wymagań oraz opracowanie programu funkcjonalnego w przypadkach, które uzasadniają stosowanie zmiennych poziomów oświetlenia.
Zarówno zestaw ocenianych parametrów, jak i ich wartościowanie pod kątem uwzględnienia wpływu poszczególnych czynników na wymagany poziom oświetlenia drogowego mogą być korygowane i uzupełniane w zależności od specyfiki stref i obszarów, dla których projektowane jest oświetlenie.

Artykuł opisujący szczegółowo nowe procedury doboru wymagań oświetleniowych ukaże się w numerze 2.2015 kwartalnika Oświetlenie LED.