Ocena efektywności energetycznej oświetlenia drogowego

2 września 2015
Ocena efektywności energetycznej oświetlenia drogowego

W artykule opublikowanym w numerze 3 kwartalnika Oświetlenie LED przedstawiono autorski sposób oceny efektywności energetycznej projektowanego oświetlenia drogowego. Ocenę oparto na porównaniu miar efektywności energetycznej oświetlenia dla drogi ocenianej i referencyjnej. Opisano procedurę przy określaniu parametrów dla powyższych dróg oraz wartości referencyjne mocy jednostkowej i energii jednostkowej oświetlenia drogowego. System znajduje zastosowanie praktyczne przy ocenie efektywności energetycznej projektowanego oświetlenia drogowego klas ME.

Problematyka efektywności energetycznej pojawiła się w praktyce oświetlenia już w latach 70. XX wieku, jednak dopiero w XXI wieku zmiany technologiczne, projektowe, a także społeczne wymusiły potrzebę stosunkowo dokładnej i powszechnie stosowanej oceny efektywności energetycznej rozwiązań oświetleniowych na drogach.

W wielu krajach prowadzone są w ostatnich latach duże inwestycje w oświetleniu drogowym, a technologia LED znajduje coraz powszechniejsze zastosowanie. Przeprowadzanie tych inwestycji w naszym kraju napotyka na wiele problemów. Jednym z nich jest problem podstawowy – brak profesjonalnego, ujednoliconego systemu oceny proponowanych rozwiązań oświetleniowych. Ocenę jakości otoczenia świetlnego na drogach należy oprzeć na wymaganiach zawartych w obowiązującej normie. Z kolei ocena efektywności energetycznej oświetlenia powinna być oparta na systemie, który umożliwia ocenę wpływu wszystkich istotnych parametrów urządzenia oświetleniowego, tzn. skuteczności świetlnej źródeł światła z uwzględnieniem strat mocy w układach zasilających, sprawności opraw oświetleniowych, efektywności wykorzystania strumienia świetlnego opraw wynikającej z bryły fotometrycznej i rozmieszczenia opraw oraz utrzymania oświetlenia w czasie jego eksploatacji.

W wielu krajach prowadzone są prace nad systemami oceny efektywności energetycznej oświetlenia drogowego. W naszym kraju autor niniejszego artykułu zakończył prace nad takim systemem w 2012 roku i od tamtego czasu wykorzystuje go w praktyce oświetleniowej i badaniach naukowych.

  Zaprenumeruj kwartalnik Oświetlenie LED