Ocena efektywności energetycznej zasilaczy do LED w ujęciu rozporządzenia UE 2019/2020

25 czerwca 2020
Ocena efektywności energetycznej zasilaczy do LED w ujęciu rozporządzenia UE 2019/2020

Dnia 1 kwietnia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej określające nowe wymagania dla zasilaczy zewnętrznych. Przedstawia ono aktualne oczekiwania Unii Europejskiej względem efektywności energetycznej urządzeń zgodnie z ekoprojektem.

Jednym z przepisów wykonawczych dyrektywy 2005/32 było Rozporządzenie Komisji UE nr 278/2009 [1] w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej przez zewnętrzne układy zasilania w stanie bez obciążenia oraz ich średniej sprawności podczas pracy.

Ustawodawca unijny określił m.in., że rozporządzenie ustala wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej sprawności podczas pracy. Podano też grupy odbiorników, co do których zapisy rozporządzenia 278/2009 nie mają zastosowania. Były to:

 1. a) przetwornice napięcia;
 2. b) zasilacze bezprzerwowe;
 3. c) ładowarki do baterii;
 4. d) przetwornice do oświetlenia halogenowego;
 5. e) zasilacze zewnętrzne przeznaczone do urządzeń medycznych,
 6. f) zasilacze zewnętrzne wprowadzone na rynek do dnia 30 czerwca 2015 r. jako części serwisowe lub części zamienne dla identycznych zasilaczy zewnętrznych (…).

Ponieważ ustawodawca unijny wyłączył z listy tylko zasilacze zewnętrzne stosowane w oświetleniu ze źródłami halogenowymi, to procedura badawcza opisana w załącznikach rozporządzenia 278/2009 była szeroko stosowana (m.in. przez autora artykułu, laboratoria Urzędu Komunikacji Elektronicznej i inne) w pomiarach parametrów i wyznaczaniu efektywności energetycznej przekształtników / zasilaczy zewnętrznych stosowanych w układach ze źródłami LED.

Nowe rozporządzenie Komisji UE

W dniu 1 kwietnia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Komisji UE nr 2019/1782 [2], zmieniające rozporządzenie nr 278/2009. Cel wprowadzenia regulacji był podobny – poprawa efektywności energetycznej zasilaczy zewnętrznych. W znowelizowanym rozporządzeniu (2019/1782), podobnie jak w zmienionym (278/2009) również podano grupy urządzeń, co do których wymogi te nie mają zastosowania. Są to:

 1. a) przetwornice napięcia;
 2. b) zasilacze bezprzerwowe;
 3. c) ładowarki do baterii;
 4. d) przetwornice do oświetlenia;
 5. e) zasilacze zewnętrzne przeznaczone do urządzeń medycznych;
 6. f) iniektory mocy czynnej przez sieć Ethernet;
 7. g) stacje dokujące do urządzeń autonomicznych;
 8. h) zasilacze zewnętrzne wprowadzone do obrotu przed dniem 1 kwietnia 2025 r. jedynie jako części serwisowe lub części zamienne dla identycznych zasilaczy zewnętrznych (…)
Więcej w numerze 2/2020 Oświetlenie LED. Zaprenumeruj

Fot. BTH Technolight