Odpowiedzialność sprzedawcy za jakość produktów LED

17 marca 2016
Odpowiedzialność sprzedawcy za jakość produktów LED

 

 

Produkt oświetleniowy (wyrób oświetleniowy), jakim jest lampa LED, zanim zostanie wprowadzony na rynek musi spełnić określone prawem wymogi, które można podzielić na: techniczne, funkcjonalne i informacyjne.

 

 

Na opakowaniu lampy LED powinny znaleźć się informacje użyteczne dla konsumentów (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 244/2009, załącznik II pkt 3.1), m.in.:

 

a) nominalna wartość strumienia świetlnego podana w lumenach (lm),
b) nominalny okres trwałości lampy podany w godzinach (godz.),
c) liczba cykli (włącz/wyłącz),
d) temperatura barwowa wyrażone w kelwinach (K),
e) deklarowana moc równoważna,
f) czas nagrzewania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego,
g) ostrzeżenie w przypadku, jeśli lampa nie jest przeznaczona do ściemniania lub może współpracować tylko z określonymi ściemniaczami.

 

 

Sprzedawca będący przedsiębiorcą jako profesjonalny uczestnik rynku powinien mieć wiedzę o wymogach informacyjnych względem produktów oświetleniowych, w tym lamp LED, która pozwoliłaby mu weryfikować nieprawidłowości i zwracać na nie uwagę importerom/producentom. Dystrybutor niebędący wprowadzającym, sprzedając lampę LED konsumentowi powinien mieć na uwadze, że zgodnie z art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego zapewnienie producenta co do ilości, jakości parametrów technicznych oznaczonych na opakowaniu traktuje się na równi z zapewnieniem sprzedającego.

 

Dlatego też, ryzyko sprzedawcy w przypadku sprzedaży konsumenckiej jest istotnie podwyższone, gdyż to sprzedawca w szczególności ponosi odpowiedzialność za te zapewnienia składane przez producenta lub importera. Oznacza to, że zarówno sklep z wyrobami oświetleniowymi, jak i wielkopowierzchniowy obiekt handlowy prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą powinni weryfikować prawidłowość danych na opakowaniu podawanych przez producenta/importera.

 

Pełny artykuł o odpowiedzialności cywilnoprawnej sprzedawcy/dystrybutora za sprzedaż konsumencką lamp LED dostępny jest na stronie  www.pollighting.pl