Ogólnopolski system doradztwa energetycznego

19 maja 2016
Ogólnopolski system doradztwa energetycznego

Ruszył ogólnopolski system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że 28 kwietnia br. została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Umowę podpisano w trakcie spotkania konwentu prezesów wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Projekt, pierwszy raz wdrażany w Polsce, ma charakter nieinwestycyjny, nowatorski i unikatowy w skali Europy i polega m.in. na budowie ogólnokrajowej sieci doradców. Obecnie w ramach projektu pracuje 70 doradców w 16 regionach kraju, którzy udzielają nieodpłatnych usług doradczych w celu wsparcia głównie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz wspierania realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego „UE 3×20” przez Polskę. Odbiorcami działań są instytucje publiczne, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne. Celem projektu jest także zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej poprzez działania informacyjno-edukacyjne, promocje, wymianę doświadczeń, tworzenie bazy wiedzy. W ramach projektu gminy uzyskują wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP)/SECAP, przeprowadza szkolenia dla energetyków gminnych, a także wspiera odbiorców działań w przygotowaniu i wdrożeniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, OZE i poprawy jakości powietrza.

 

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED