Oświetlenie LED w ofensywie

19 marca 2015
Oświetlenie LED w ofensywie

W 2014 r. sprzedaż krajowa Grupy ES-System wzrosła zgodnie z oczekiwaniami firmy o 6 proc. r/r do poziomu 138 mln PLN. Wynik ten jest pochodną zwiększenia sprzedaży w kluczowych segmentach firmy: architektonicznym – wzrost o 0,82 proc. r/r, zewnętrznym – wzrost o 13,3 proc. Spowolnienie zanotowano w oświetleniu przemysłowym (spadek o 18,7 proc. r/r).
W 2014 r. blisko dwukrotnie wzrosła sprzedaż rozwiązań opartych na technologii LED. Rozwiązania ledowe stanowiły 27,4 proc., rok wcześniej 14,9 proc.

 

Nasze wyniki za rok 2014 r. są zgodne z oczekiwaniami – uzyskaliśmy 40-procentowy wzrost zysku operacyjnego oraz zwiększenie rentowności do 4 proc. – mówi Bogusław Pilszczek, prezes zarządu Grupy ES-System. Szczególnie cieszy nas podwojenie udziału rozwiązań ledowych w ogólnej sprzedaży Grupy – podkreśla Pilszczek.

 

W sprzedaży eksportowej Grupy ES-System udział opraw ledowych wzrósł do 31,5 proc. z 15,9 proc. w 2013 r. Najwięcej projektów opartych głownie na technologii LED Grupa realizuje w krajach Europy Zachodniej oraz Skandynawii – w Szwecji, Niemczech, Austrii, Holandii oraz Czechach.

 

W 2015 r. Grupa ES-System będzie kontynuować dynamiczny rozwój rozwiązań opartych na technologii LED. Tempo wzrostu udziału oświetlenia LED w całkowitym obrocie krajowym i zagranicznym powinno się zwiększyć. Zgodnie z przyjętą strategią, spółka będzie kontynuować oferowanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań oświetleniowych wzbogaconych o elementy sterowania oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym.

 

Więcej o firmie ES-SYSTEM