Oświetlenie LED za unijną dotację

28 września 2017
Oświetlenie LED za unijną dotację

Ponad 1,5 mln zł zostanie przeznaczone na nowoczesne oświetlenie w Pile. Na 18 pilskich ulicach zostaną zamontowane 253 lampy LED z możliwością centralnego sterowania jego natężeniem, zwłaszcza w godzinach nocnych, gdy jest mały ruch na drogach.

Łączna wartość robót wyniesie 1 665 146 zł, z czego 1 455 324 zł to dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”.

Inwestycja zostanie zakończona z końcem grudnia br.

Fot. Źródło: www.asta24.pl

Zaprenumeruj Oświetlenie LED