OŚWIETLENIE OBIEKTÓW HANDLOWYCH

20 listopada 2017
OŚWIETLENIE OBIEKTÓW HANDLOWYCH

Poziom i jakość oświetlenia w dowolnym obiekcie handlowym musi spełniać odpowiednie wymagania i oczekiwania zarówno właścicieli, jak i pracowników oraz klientów.

Wymagania oświetleniowe, sprowadzające się do konieczności zapewnienia dobrych warunków wykonywania pracy, tj. odpowiedniej wydolności wzrokowej i komfortu widzenia dla obsługi sklepu, zawarte są w przedmiotowej normie dotyczącej oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach [2, 4]. Dopełnieniem podstawowego oświetlenia stanowisk pracy, zgodnie z normą, powinno być oświetlenie przestrzeni, w której przebywają ludzie. Jest to niezbędne dla ekspozycji kształtu obiektów i ich faktury oraz poprawienia wyglądu osób przebywających we wnętrzu. Ogólny wygląd wnętrza jest korzystny, gdy przestrzenne struktury, osoby i obiekty są oświetlone w sposób tworzący wyrazisty i przyjemny obraz. Pojęcia: „średnie cylindryczne natężenie oświetlenia”, „modelowanie” i „oświetlenie kierunkowe” opisują te warunki.

W oświetleniu obiektów handlowych szczególnie ważne jest wyeksponowanie oferowanych towarów, stąd specjalna rola oświetlenia kierunkowego oraz dobrze dobranej barwy światła. Uzyskanie dobrej ekspozycji obiektów jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich opraw oraz specjalnych źródeł światła. Atrakcyjność stosowanych rozwiązań oświetleniowych powinna uwzględniać specyfikę oferowanych produktów, poziom cenowy oraz nastawienie potencjalnych nabywców, ponieważ zarówno zbyt ubogie, jak i zbyt eleganckie systemy oświetleniowe mogą ich zniechęcić.

Oczekiwania klientów dotyczą jednak obecnie nie tylko możliwości właściwego widzenia i oceny towarów, lecz także potrzeby stworzenia określonego klimatu wnętrza. Element ten jest również istotny w kontekście budowy atrakcyjnego wyglądu sklepu bądź też kreowania pewnego charakterystycznego wizerunku sieci handlowej, decydującego o jego identyfikacji wśród innych obiektów.

Arytkuł ukazał się w numerze 4/2017 Oświetlenie LED. Zaprenumeruj.