Oświetlenie pomieszczeń zagrożonych wybuchem

9 stycznia 2020
Oświetlenie pomieszczeń zagrożonych wybuchem

Sprzęt elektryczny, w tym także oprawy oświetleniowe przeznaczone do oświetlania stref zagrożonych wybuchem EX, muszą spełniać szereg rygorystycznych wymogów określonych w dyrektywie ATEX (fr. Atmosphere Explosible) wprowadzonej przez Parlament Europejski i Radę Europejską. Odpowiedzialność za poprawne, niezawodne, a przede wszystkim bezpieczne działanie opraw oświetleniowych oznaczonych symbolem EX wprowadzanych do użytkowania na terenie Unii Europejskiej oraz spełnianie przez nie wymogów zawartych w dyrektywie ATEX spoczywa na ich producentach.

W wydaniu 6/2019 ukazał się artykuł opisujący zagadnienia:

  • Uregulowania prawne dotyczące zabezpieczeń w warunkach zagrożenia wybuchem
  • Konstrukcja przeciwwybuchowych opraw oświetleniowych
  • Klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem
  • Grupy i kategorie urządzeń przeciwwybuchowych
  • Klasy temperaturowe urządzeń
  • Oznakowanie zabezpieczeń
  • Oznaczanie opraw oświetleniowych przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

Fot. Shutterstock

Zaprenumeruj Oświetlenie LED