Oświetlenie przejść dla pieszych

9 sierpnia 2018
Oświetlenie przejść dla pieszych

Głównym zadaniem oświetlenia drogowego jest zapewnienie bezpiecznego poruszania się wszystkich uczestników ruchu. Szczególne wymagania oświetleniowe powinny się odnosić do stref o podwyższonym ryzyku zaistnienia wypadków czy kolizji, tj. takich w których następuje krzyżowanie się strumieni ruchu motorowego z ruchem pieszych.

Podstawę doboru parametrów fotometrycznych w projektowaniu oświetlenia drogowego stanowią normy. Niestety, po zastąpieniu obowiązującej do 1996 roku polskiej normy, dotyczącej oświetlenia dróg publicznych, przez normy europejskie , brak jednoznacznych zaleceń odnośnie do zasad oświetlania przejść dla pieszych.

Zasadnicze wymagania, dotyczące dróg o wysokiej i średniej prędkości poruszania się pojazdów, związane są z parametrami takimi, jak poziom i równomierność luminancji, ograniczenie olśnienia, oświetlenie bezpośredniego otoczenia jezdni. Dla dróg charakteryzujących się niską prędkością poruszania się użytkowników oraz dla stref kolizyjnych, tj. krzyżowania się strumieni ruchu, również na przejściach dla pieszych, wymagania oparte są na kryteriach związanych z poziomym natężeniem oświetlenia. Spełnienie tych wymagań nie gwarantuje jednak możliwości odpowiednio wczesnego dostrzeżenia osób na oświetlonej drodze.

Artykuł poświęcony właściwemu oświetleniu przejść dla pieszych ukaże się w  numerze 4/2018 Oświetlenie LED.

Poruszane zagadnienia:

  • Wymagania normatywne
  • Dobór rozwiązań oświetleniowych na przejściach dla pieszych
  • Przejście dla pieszych na nieoświetlonej drodze
  • Przejście dla pieszych na oświetlonej drodze
  •  Wytyczne oświetlania przejść dla pieszych wg GDDKiA

Zaprenumeruj Oświetlenie LED

Fot. Energa