Patent na sterowanie oświetleniem

1 lutego 2017
Patent na sterowanie oświetleniem

Układ i sposób sterowania strumieniem świetlnym wrocławskiej spółki Apanet Green System został objęty ochroną patentową.

Spółka wprowadza możliwość sterowania zasilaczami LED oraz statecznikami elektronicznymi w obwodach objętych centralną redukcją mocy. Dotychczas w obwodach wyposażonych w tego typu zasilacze i stateczniki użytkownik, ze względu na ich charakterystykę, pozbawiony był możliwości sterowania strumieniem świetlnym w zależności od swoich potrzeb.

Apanet uzyskał ochronę patentową na sposób sterowania strumieniem świetlnym oraz na układ do sterowania strumieniem świetlnym źródła światła przy wykorzystaniu stateczników elektronicznych i zasilaczy LED – w zależności od źródła światła. Pomimo ich wyższej sprawności, nie były one dotychczas wykorzystywane w obecnie stosowanych obwodach objętych centralną redukcją mocy. Charakterystyka pracy takich urządzeń powoduje, że pracują one ze stałą mocą, bez względu na napięcie zasilania: zmiana napięcia zasilania stateczników bądź zasilaczy nie wpływa na moc źródła światła.

Wynalazek wrocławskiej spółki zapewnia jednak możliwość zróżnicowanej emisji światła w takich układach, w zależności od zmieniającego się napięcia w oświetleniowej sieci energetycznej. Wynik z pomiaru napięcia zasilania sieci przekłada się na moc źródła światła.

Opatentowany układ charakteryzuje się tym, że do sieci zasilającej źródło światła podłączony jest miernik napięcia zasilania, którego wyjście jest połączone z modułem przetwarzającym cyfrowo lub analogowo zmierzone napięcie na poziom mocy źródła światła. Poziom ten przekazywany jest do elektronicznego statecznika bądź zasilacza interfejsem 1–10 V lub DALI.

Taki sposób sterowania oświetleniem jest idealnym rozwiązaniem dla starszych instalacji, gdzie możliwe jest wprowadzenie redukcji natężenia oświetlenia bez konieczności wymiany całej infrastruktury oświetleniowej.

Apanet Green System jest częścią Grupy Kapitałowej Apanet, której spółka dominująca notowana jest na rynku NewConnect. Od 2003 r. firma zajmuje się projektowaniem i produkcją nowoczesnych mikroprocesorowych urządzeń sterujących oraz całych systemów automatyki i sterowania. Od 2010 r. działa w branży kontroli zużycia mediów, specjalizując się w otwartych inteligentnych systemach zarządzania oświetleniem ulicznym.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED