Pierwsze certyfikaty Zhaga-D4i przyznane zewnętrznym oprawom LED

22 kwietnia 2020
Pierwsze certyfikaty Zhaga-D4i przyznane zewnętrznym oprawom LED

Dnia 15 kwietnia br. Konsorcjum Zhaga i Digital Illumination Interface Alliance przyznali zgodnie z programem certyfikacji Zhaga-D4i pierwsze certyfikaty produktom firm Signify i Schréder.

Certyfikat Zhaga-D4i upoważnia do korzystania z podwójnego logo Zhaga i D4i, które potwierdza interoperacyjność opraw.

Urządzenia z certyfikatem Zhaga-D4i ułatwiają dodawanie oraz aktualizację czujników i węzłów komunikacyjnych. Dzięki oprawom LED z łącznością IoT będzie możliwe połączenie oświetlenia ulicznego z nowymi technologiami w cyfrowej komunikacji.

Oprawy z certyfikatem Zhaga-D4i są wymienione na stronie internetowej Zhaga, natomiast sterowniki D4i można znaleźć w internetowej bazie danych produktów DiiA.

Pierwsze oprawy Zhaga-D4i to oprawy zewnętrzne, które były certyfikowane zgodnie z wymaganiami Zhaga Book 18 Ed 2.0, opublikowanymi pod koniec 2019 r. Certyfikacja Zhaga-D4i została rozszerzona o Zhaga Book 20 do zastosowań wewnętrznych, opublikowaną 22 kwietnia br.

Certyfikacja czujników i węzłów komunikacyjnych Zhaga-D4i będzie dostępna jeszcze w 2020 r.

 Zaprenumeruj Oświetlenie LED