Pilna potrzeba nowelizacji Ustawy o ZSEE

27 marca 2017
Pilna potrzeba nowelizacji Ustawy o ZSEE

Komisja Środowiska Senatu RP uznała, że istnieje pilna potrzeba znowelizowania Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dnia 15 marca br. opublikowane zostało stanowisko w tej sprawie.

Komisja zapoznała się z problemem klasyfikacji opraw oświetleniowych i obowiązującej interpretacji resortu środowiska w tym zakresie. Jak wynika z przeprowadzonej dyskusji, przemysł oświetleniowy w związku z taką interpretacją nie będzie miał możliwości wykonania przez wprowadzających (oprawy oświetleniowe i źródła światła) obowiązków uzyskania poziomów zbiórki określonych w art. 113 Ustawy o ZSEE. Wprowadzający (producenci) będą obciążani opłatami produktowymi (karami administracyjnymi) za niewykonanie poziomów zbiórki z powodu braku na rynku wystarczającej masy zużytych lamp.

Taki stan może spowodować pogłębienie braku przejrzystości systemu, zachwiać całym systemem zbiórki sprzętu oświetleniowego i doprowadzić do znaczącego wzrostu szarej strefy (obowiązek zbiórki lamp zawierających substancje niebezpieczne będzie wykonywany oprawami).

Komisja zwróciła się do Ministra Środowiska z prośbą o ponowne rozważenie klasyfikacji opraw oświetleniowych w celu wypracowania optymalnego rozwiązania problemu oraz wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji ustawy.

Stanowisko Komisji Środowiska Senatu RP w sprawie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE)