Platforma IoT

15 maja 2018

Philips przedstawił platformę Internetu rzeczy o  nazwie Interact, która jest zaprojektowana do obsługi danych zebranych z rosnącej liczby zintegrowanych punktów świetlnych, czujników i systemów. To bezpieczna, skalowalna platforma, która oparta jest na chmurze i wykorzystuje zaawansowane, nowoczesne funkcje zarządzania danymi oraz ich przetwarzania, w tym uczenia maszynowego, w celu nadania sensu zebranym zbiorom. Tworzy tym samym usługi oparte na danych dostępne dla klientów, co zapewnia korzyści wykraczające poza samo oświetlenie. Interact to również nazwa zintegrowanych systemów oświetleniowych. Będą one pozytywnie wpływać na doświadczenia klientów związane z oświetleniem, a także generować i przesyłać dane do platformy Interact IoT.  Systemy Interact dostępne teraz to: Interact City do oświetlenia przestrzeni publicznej, dróg, ulic, chodników, parków i placów, Interact Landmark do iluminacji obiektów architektonicznych, Interact Office  do biur i budynków komercyjnych, Interact Retail do dużych sklepów detalicznych i spożywczych, Interact Sports na stadiony i w przestrzeniach sportowych.