Platforma IoT

4 kwietnia 2018
Platforma IoT

Philips uruchomił platformę Internetu Rzeczy o nazwie Interact, która jest zaprojektowana do obsługi danych zebranych z rosnącej liczby zintegrowanych punktów świetlnych, czujników i systemów. Ta bezpieczna, skalowalna platforma, która oparta jest na chmurze wykorzystuje zaawansowane, nowoczesne funkcje zarządzania danymi oraz ich przetwarzania, w tym uczenia maszynowego, w celu nadania sensu zebranym zbiorom. Tworzy tym samym usługi oparte na danych dla klientów, co zapewnia korzyści wykraczające poza samo oświetlenie.

Interact to również nazwa zintegrowanych systemów oświetlenia.  Będą one wspierać klientów w ulepszaniu ich doświadczeń z oświetleniem, a także generować i przesyłać dane do platformy Interact IoT.  Systemy Interact dostępne teraz to: 

  • Interact City do oświetlenia przestrzeni publicznej, dróg, ulic, chodników, parków i placów
  • Interact Landmark do iluminacji obiektów architektonicznych
  • Interact Office dla biur i budynków komercyjnych
  • Interact Retail dla dużych sklepów detalicznych i spożywczych
  • Interact Sports dla stadionów i przestrzeni sportowych

Jeszcze w tym roku Philips Lighting uruchomi także system Interact Industry, który będzie dostosowany do specyficznych potrzeb oświetleniowych fabryk, magazynów i centrów logistycznych.

System został zaprezentowany  przez firmę Philips podczas targów Light+Building 2018 we Frankfurcie.

Więcej nowości z Light + Building 2018 w numerze 2/2018 dwumiesięcznika Oświetlenie LED. Zaprenumeruj