Poczta Polska zainstalowała oświetlenie LED z systemem sterowania

9 kwietnia 2019
Poczta Polska zainstalowała oświetlenie LED z systemem sterowania

W największych sortowniach przesyłek Poczta Polska zainstalowała nowoczesne, energooszczędne oświetlenie z systemem sterowania. To proekologiczne rozwiązanie zmniejsza zużycie energii i emisję CO2, a jednocześnie poprawia warunki pracy.

Poczta Polska w ramach modernizacji wymieniła oświetlenie wewnątrz hal, zainstalowała nowe oświetlenie zewnętrzne oraz oświetlenie w innych budynkach znajdujących się na terenie sortowni (wartownie, budynki administracyjne, techniczne, magazynowe). Nowoczesne rozwiązania znalazły zastosowanie w węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych: Lisi Ogon, Pruszcz Gdański, Warszawa i Wrocław.

Zainstalowano także inteligentny system sterowania oświetleniem, np. zegary astronomiczne, wykorzystywane do sterowania oświetleniem zewnętrznym. Sterowniki te powodują automatyczne włączenie oświetlenia po zachodzie słońca i wyłączenie o wschodzie. System sterowania DALI pozwala bardzo efektywnie wykorzystywać oświetlenie sztuczne wewnątrz pomieszczeń – koryguje oświetlenie sztuczne w zależności od dopływu światła naturalnego.

Prace modernizacyjne zakończyły się w grudniu ub.r., zmiana zapewnia oszczędność oraz poprawia warunki pracy. W ubiegłym roku nowoczesne i inteligentne systemy zostały zainstalowane  w sortowni w Komornikach k. Poznania.

Poczta Polska szacuje, że dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zaoszczędzi dodatkowo ponad 2 mln zł rocznie, a emisja CO2 zmniejszy się o ponad 4,3 tys. ton rocznie. – Zużycie energii elektrycznej w zmodernizowanych sortowniach spadnie o ok.70%. Zaoszczędzona energia elektryczna pozwoliłaby na zasilenie 1810 domów jednorodzinnych w ciągu roku. Nasze działania proekologiczne przekładają się na zmniejszenie kosztów obsługi przesyłek, a jednocześnie dają korzyści pracownikom – podkreśla Justyna Siwek z Poczty Polskiej.

Modernizacja oświetlenia w czterech sortowniach umożliwi Poczcie pozyskanie 1162 certyfikatów, które po spieniężeniu znacząco poprawią efektywność ekonomiczną zrealizowanych projektów.  Spółka złożyła do poszczególnych dystrybutorów  bezpłatne wnioski o zmniejszenie mocy umownych z tytułu planowanego zmniejszenia zużywanej energii elektrycznej. Oznacza to dodatkowe roczne oszczędnościami na poziomie ok. 135 tys. zł. brutto.

W planach jest dalsza modernizacja oświetlenia w kolejnych obiektach pocztowych, głównie tych, które zużywają najwięcej energii.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED