Polityka i ekonomia wytyczają ścieżki branży oświetleniowej

7 listopada 2022
Polityka i ekonomia wytyczają ścieżki branży oświetleniowej

W planie działania dla sektora energii, stworzonym przez Międzynarodową Agencję Energetyczną, jednym z kluczowych Kamieni Milowych w ramach Zerowych Emisji Netto do 2050 roku, jest przejście globalnego rynku oświetlenia w 100% na rozwiązania LEDowe[1]. Unia Europejska zaktualizowała przepisy w ramach dyrektywy w sprawie ekoprojektu i dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych, które łącznie wyeliminują produkcję praktycznie całego oświetlenia fluorescencyjnego w 2023 r. Czy priorytety władz nie zmienią się pomimo kryzysu energetycznego, który na liście ogólnoświatowych problemów wysunął się na pierwszy plan? O ile polityka węglowa stała się bardziej liberalna, tak kierunek ku rozwiązaniom, które pozwalają na redukcję zużycia energii jest stały.

Co łączy cele Zerowych Emisji Netto z walką z kryzysem energetycznym? Otóż grają do jednej bramki pod nazwą EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. To hasło klucz, które jednocześnie wpływa na redukcję emisji CO2, zużywanych surowców energetycznych jak i wysokość rachunków przedsiębiorstw za prąd.

Oświetlenie to ważny element. Zaawansowane technologie i automatyzacja nie omijają branży oświetleniowej. Poza możliwością wymiany energochłonnych opraw fluorescencyjnych lub halogenowych na oprawy wykonane w technologii LED, dostępne są obecnie na rynku systemy sterowania z możliwością zdalnego zarządzania całą infrastrukturą oświetleniową. Poza dodatkowymi oszczędnościami po stronie zużycia energii sięgającymi nawet do 30%, możemy również bardziej efektywnie zarządzać procesem maintenance. Dane z otoczenia, zbierane za pomocą czujników, przekazywane są do sterownika, a następnie analizowane przez odpowiednie algorytmy systemu. Ten, redukuje zużycie energii m. in. podczas zmniejszonego ruchu w danym obszarze lub dostosowuje natężenie opraw do poziomu światła dziennego. Systemy te są też w stanie samodzielnie zgłaszać potrzebę konserwacji, a także wchodzą w indywidualną interakcję z użytkownikami.

– Ze względu na szalejące ceny energii elektrycznej, obecnie mamy najlepszy czas na modernizację oświetlenia. Inwestycje, których zwrot obliczany był na 5 do 6 lat, obecnie zaczynają zarabiać na siebie już po 2 latach, a nierzadko nawet po roku. Analogicznie – im wyższa kwota za kWh na giełdzie, tym więcej zaoszczędzamy redukując zużycie energii elektrycznej za pomocą rozwiązań LED, zarządzanych poprzez inteligentny system w chmurze. Widać to doskonale na arkuszach TCO, dla przedsiębiorstw, które decydują się na wymianę instalacji oświetleniowych. Wraz z redukcją zużytych KW, oddechu nabiera też planeta poprzez zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery – pokazuje realne oszczędności Paweł Boryś, ekspert TRILUX Polska


Tab. 1 Przykładowa kalkulacja inwestycji i jej zwrotu w modernizację źródeł światła na LED

Oprawy LED – małe rozwiązanie na duży problem?

Oświetlenie LED jest znaną technologią w rozwiniętych gospodarkach i zyskuje coraz większy udział w wielu krajach wschodzących i rozwijających się. Ewoluuje ona w szybkim tempie i w roku 2022 rozwiązania LED oferują już skuteczność ponad 180 lm/W – dwukrotnie większą niż technologia fluorescencyjna – zachowując wysoki współczynnik oddawania barw, niski poziom olśnienia i pełną sprawność na poziomie 10-15 lat. Z perspektywy gospodarki o obiegu zamkniętym rozwiązania LED najmniej wpływają na środowisko, oferując najdłuższy cykl życia produktu i sprawdzone sposoby recyklingu opraw o obniżonej sprawności.

Czy polityka i ustalenia na szczeblach rządowych oraz międzyrządowych mogą przyspieszyć proces osiągania celów Zerowych Emisji Netto 2050 w obszarze oświetlenia? Jest to nie tylko możliwe, ale również niezbędne! Bez działań odgórnych, które nie tylko przewidują restrykcje i kary, ale przede wszystkim edukują i wspierają, osiągnięcie Kamieni Milowych nie będzie możliwe. Jakie kroki można zatem podjąć odgórnie?

– Pierwszym z nich są „zielone zamówienia” – czyli wymóg dla nowych inwestycji, instalacji oświetlenia w 100% oparty na technologii LED. Kolejne możliwości to dotacje, ulgi podatkowe i inne zachęty finansowe, w postaci białych certyfikatów, aby przyspieszyć wprowadzanie technologii LED na rynek. Ważne jest również podnoszenie świadomości inwestorów – kampanie społeczne, które pomogą w wyborze najbardziej optymalnego i funkcjonalnego rozwiązania z zachowaniem istotnych wskaźników dotyczących odpowiedniego strumienia świetlnego, temperatury barwowej, czy współczynnika oddawania barw. W przypadku lokalnych i krajowych planów energetycznych, w obszarze nowych konstrukcji i modernizacji istniejących, należy zdefiniować i wprowadzić limity maksymalnej mocy użytkowej zachęcając do korzystania z elementów sterujących w celu optymalizacji oświetlenia przestrzeni – wymienia dobre praktyki Paweł Boryś, ekspert TRILUX POLSKA.

Zarówno rządy jak i przedsiębiorcy podejmują wysiłki, aby osiągnąć jak największą efektywność energetyczną – nie tylko dla naszej planety, ale w obecnych czasach również dla swoich portfeli, a to czynnik, który potrafi zmobilizować nasze działania najbardziej skutecznie.

[1] https://www.iea.org/reports/targeting-100-led-lighting-sales-by-2025

Źródło: Trilux