„Polityka PPP” przyjęta przez rząd

1 sierpnia 2017
„Polityka PPP” przyjęta przez rząd

Dnia 26 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła „Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”. To pogłębiona diagnoza rynku i zestaw konkretnych działań na rzecz rozwoju PPP.

„Polityka PPP” jest pierwszą rządową kompleksową wizją rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Jej głównym celem jest zwiększenie skali i efektywności inwestycji realizowanych w formule PPP. Zielonym światłem dla opracowania dokumentu było wskazanie „Polityki PPP” jako strategicznego projektu w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

Przyjmując ten dokument rząd wysyła jasny komunikat dla rynku, że partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest równoważną z tradycyjnymi metodami formą świadczenia usług publicznych – powiedział wiceminister rozwoju Witold Słowik.

W „Polityce PPP” zidentyfikowane zostały najważniejsze przyczyny niewystarczającego wykorzystania formuły PPP w realizacji inwestycji publicznych. Wskazano również zasady, które należy stosować, przygotowując projekty PPP.

Sektor efektywności energetycznej

Sektor efektywności energetycznej to jeden z najważniejszych obszarów wsparcia z punktu widzenia rozwoju regionalnego i polityki spójności. W chwili obecnej wsparcie to ma charakter horyzontalny.
Celem głównym zadania jest udzielenie wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego w szczególności w zakresie projektów:

  • oświetlenia ulicznego,
  • termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,
  • innych działań związanych z efektywnością energetyczną

Fot. LENA LIGHTING

Zaprenumeruj Oświetlenie LED