Polski producent oświetlenia LED w IQRF Alliance

20 lutego 2019
Polski producent oświetlenia LED w IQRF Alliance

Firma Miloo Ligting dołączyła do IQRF Alliance, otwartego międzynarodowego stowarzyszenia o charakterze non profit, którego głównymi celami są: wspieranie rozwoju technologii, produktów, oprogramowania, rozwiązań, usług i projektów opartych na technologii IQRF®, zarówno w zakresie rozwoju technologicznego, jak i promocji i/lub komercyjnego ich wykorzystania; wspieranie wzajemnej współpracy i wymiany informacji między jej członkami; promowanie marki IQRF® oraz produktów, rozwiązań i projektów na niej opartych, a także promowanie IQRF® w ogólnej świadomości jako jednej z kluczowych technologii bezprzewodowych wykorzystywanych w Internecie rzeczy; zdefiniowanie spójnego standardu, procesu certyfikacji produktów i infrastruktury IT w celu zapewnienia interoperacyjności IQRF®.

Zsprenumeruj Oświetlenie LED