Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego zaprasza do udziału w 22-ej edycji Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2020 roku oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2020 roku

4 listopada 2020
Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego zaprasza do udziału w 22-ej edycji Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2020 roku oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2020 roku

Konkurs ma na celu promowanie i propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia zarówno w dużych jak i w małych społecznościach lokalnych oraz przyznanie nagród najlepszym rozwiązaniom.

Zgłaszane mogą być zrealizowane inwestycje z zakresu oświetlenia i iluminacji, inwestycje oświetleniowe zewnętrzne jak i wewnętrzne. Zgłaszać można oświetlenie dużych przestrzeni jak i oświetlenie akcentowe stanowiące o istocie rozwiązania architektonicznego, urbanistycznego, czy też wystroju wnętrza obiektów.

Do Konkursu mogą być zgłaszane inwestycje oświetleniowe, które zostały wykonane nie wcześniej niż w ostatnich dwóch latach poprzedzających rok ogłoszenia Konkursu. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w maju 2021 r. podczas specjalnej gali na Expo XXI w Warszawie.

Nagrody przyznawane są w 6 kategoriach. W każdej Kategorii jest przyznawana Pierwsza, Druga i Trzecia Nagroda oraz Wyróżnienia.

?Spośród laureatów Pierwszej Nagrody, zgłoszonych przez Jednostki Samorządu terytorialnego i jednostki im podległe oraz przez nie nadzorowane, wybierany jest laureat, któremu przyznany zostaje tytuł „Najlepiej Oświetlonej Gminy i Miasta 2020 Roku”.
?Spośród zgłoszeń nadesłanych przez urzędy gmin wiejskich wybierany jest laureat, któremu przyznany zostaje tytuł „Najlepiej Oświetlonej Gminy Wiejskiej 2020 Roku”.
?Spośród laureatów Pierwszych Nagród we wszystkich kategoriach wybierany jest laureat, któremu przyznany zostaje tytuł „Najlepszej Inwestycji Oświetleniowej 2020 Roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2021 r.
Wyjątek stanowią zgłoszenia w kategorii “Oświetlenie świąteczne”, które można nadsyłać do dnia 15 grudnia 2020 r.

Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym do pobrania na stronach:

www.pzpo.pl i www.lightfair.pl.