Pomiar rozkładu luminancji na oświetlonych odcinkach dróg klasy M oraz strefy dostępu do tunelu

7 czerwca 2021
Pomiar rozkładu luminancji na oświetlonych odcinkach dróg klasy M oraz strefy dostępu do tunelu

Obecna praktyka wskazuje, że pomiary rozkładu luminancji na drodze są wykonywane sporadycznie, a przecież oświetlenie drogowe ma bardzo duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Możliwość pomiaru systemu oświetlenia w miejscu jego pracy w terenie pozwala na weryfikację zgodności z założeniami projektu oraz sprawdzenie czy na etapie wykonania nie dokonano zmian mających wpływ na parametry użytkowe opraw. To bardzo ważne nie tylko w związku z bezpieczeństwem na drodze, ale także w aspekcie ekonomicznym związanym z kosztami oświetlenia.

Zespół GL Optic, we współpracy z zespołem Zakładu Techniki Świetlnej i Elektrotermii Politechniki Poznańskiej, w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, opracował  kompleksowy system do matrycowego pomiaru luminancji ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru oświetlenia drogowego zgodnego z wymaganiami PN-EN 13201, który jest pierwszym tego typu urządzeniem w pełni przystosowanym do szybkich i dokładnych pomiarów w terenie.

W ramach XXIX Krajowej Konferencji Oświetleniowej i I Forum Technologii Oświetleniowych zaprezentujemy jak wygląda pomiar luminacji w terenie, jakie są odpowiednie warunki do przeprowadzenia takich pomiarów oraz wg jakich standardów powinny one zostać wykonane. W prezentacji poruszymy nie tylko kwestie pomiaru luminancji na drodze, ale także w strefie dostępu do tunelu, która wymaga odpowiedniego oświetlenia, które nie będzie powodować pogorszenia warunków obserwacji na drodze.