Posłowie przyjęli Ustawę o efektywności energetycznej

2 czerwca 2016
Posłowie przyjęli Ustawę o efektywności energetycznej

Ustawa ma zwiększyć efektywność energetyczną i konkurencyjność polskiej gospodarki oraz poprawić stan środowiska naturalnego. Ustawa wdraża przepisy unijne dotyczące efektywności energetycznej, zobowiązujące kraje członkowskie do osiągnięcia do końca 2020 r. określonego poziomu oszczędności energii. Nowe przepisy zastępują Ustawę z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Ustawa powinna spowodować oszczędne i efektywne korzystanie z energii oraz zwiększyć liczbę inwestycji energooszczędnych. Zwiększeniu ma ulec skala oszczędności energii przez odbiorców końcowych. Urządzenia energetyczne mają zużywać mniej energii, mniejsze mają też być straty w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu. Ustawa określa m.in. zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej. Pierwszy taki dokument ma zostać przekazany Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r.
W ustawie zostały też sprecyzowane zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. Organy władzy publicznej, których obszar działania obejmuje cały kraj, będą musiały nabywać efektywne energetycznie produkty lub usługi. Ustawa określa ponadto zasady realizacji obowiązku w zakresie oszczędności energii. Do dokumentu został przeniesiony system świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty). Ponadto ustawa określa zasady przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstw. Firmy będą je musiały przeprowadzać co cztery lata. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac senatu.

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED