Potrzebne dobre prawo

24 kwietnia 2017
Potrzebne dobre prawo

Potrzeba uporządkowania kwestii prawnych związanych z oświetleniem ulicznym, ułatwiająca współpracę między spółkami dystrybucyjnymi a samorządami w tym obszarze, to najważniejszy wniosek z odbywającej się 19 i 20 kwietnia br. w Jachrance XII Konferencji PTPiREE „Oświetlenie dróg i miejsc publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia”.

Przepisy prawa odnośnie do oświetlenia ulicznego nie są w Polsce jednoznaczne. Jest kilka ustaw, które odmiennie podchodzą do tego tematu. Generuje to ogromne problemy formalnoprawne. Dlatego też energetyka zawodowa, samorządowcy i producenci sprzętu potrzebują zgodnego stanowiska w tej kwestii.

Cieszymy się, że udało nam się wypracować wspólne stanowisko przedstawicieli OSD i samorządów w tej sprawie. Wierzymy, że pomoże to przyspieszyć proces legislacyjny dotyczący tego obszaru. Takie regulacje są niezbędne i mogą stać się pierwszym krokiem do wspólnych działań w odpowiedniej komisji sejmowej – mówi Wojciech Lutek, prezes zarządu PGE Dystrybucja, współorganizatora konferencji.

W programie konferencji sporo miejsca poświęcono rozwiązaniom innowacyjnym, a także kwestiom bezpieczeństwa, konserwacji i eksploatacji infrastruktury oświetleniowej.

Postulaty przedstawicieli samorządów, operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz producentów urządzeń oświetleniowych wypracowane na XII Konferencji PTPiREE pt. „Oświetlenie dróg i miejsc publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia”, 19–20 kwietnia 2017 r., Jachranka:

  • Podniesienie rangi i znaczenia potrzeb w zakresie inwestycji w oświetlenie
  • Przyspieszenie procesu legislacyjnego porządkującego kwestie modernizacji oświetlenia ulicznego
  • Uruchomienie procesu rozwoju innowacyjnych form oświetlenia ulicznego, które może stanowić nową przestrzeń konkurencyjności narodowej gospodarki
  • Ujednolicenie kwestii prawnych – pożądane dla usystematyzowania współpracy pomiędzy OSD a jednostkami samorządu terytorialnego
  • Prawo, które uwzględni interes właścicieli gruntów prywatnych

Źródło: PGE

Na zdjęciu: otwarcie konferencji w Jachrance. Przemawia Wojciech Lutek, prezes Zarządu PGE Dystrybucja SA

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED