Powiedz „NIE” dzikiej zebrze!

27 lipca 2016
Powiedz „NIE” dzikiej zebrze!

Firma Philips Lighting czyni kolejny krok by dbać o bezpieczeństwo pieszych w Polsce. Nie tylko realizuje projekty inteligentnych przejść dla pieszych, ale również edukuje przedstawicieli samorządów stwarzając im możliwości bliższego zapoznania się z wszechstronnymi korzyściami płynącymi z inteligentnie oświetlonych przejść oraz umożliwia wygranie podstawowego pakietu bezpiecznego przejścia.
Przejścia dla pieszych, dostępne w czterech pakietach, oferowane przez Philips Lighting charakteryzują wydajne i energooszczędne oprawy Luma LED współpracujące z czujnikami zwiększającymi natężenie światła po wykryciu pieszych na przejściu. Kierowcy z daleka widzą markery świetlne, nakazujące zachowanie szczególnej ostrożności. Na miejscu są też dostępne defibrylatory gotowe do użycia w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy.

Na lipiec i sierpień zostały zaplanowane warsztaty dla przedstawicieli samorządów w Centrum Zastosowań Światła Philips w Pile, na których zaprezentowane zostanie wzorcowe przejście dla pieszych oraz pokazane zostaną korzyści płynące z instalacji inteligentnych rozwiązań. Są to między innymi: znaczna poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, wzrost zaufania mieszkańców i ogólna poprawa komfortu ich życia, a także znaczna oszczędność zużycia energii elektrycznej dla gminy.
Warsztaty zakończą się konkursem, w ramach którego uczestnicy muszą poprawnie wykonać udzielenie pierwszej pomocy na fantomie z użyciem AED – defibrylatora firmy Philips. Do wygrania będzie podstawowy pakiet przejścia dla pieszych dla gminy, w której pracuje. W jego skład wchodzą: 2 oprawy Luma LED, 2 słupy oraz 2 czujniki ruchu LumiMotion.

Kolejne warsztaty w Pile odbędą się 28-29 lipca oraz 18-19 sierpnia.

Rejestracja na warsztaty możliwa jest przez wypełnienie formularza pod adresem:
http://www.forms.lighting.philips.com/pedestrian-crossing