Powstanie nowoczesny system zarządzania oświetleniem na kolei

17 kwietnia 2018
Powstanie nowoczesny system zarządzania oświetleniem na kolei

BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej to program wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej, realizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencję wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Na wsparcie przedsięwzięć przeznaczono łącznie ponad 35 mln zł.

W ogłoszonym pod koniec ubiegłego roku konkursie złożonych zostało 30 wniosków, ostatecznie do dofinansowania wybrano 10 nowatorskich projektów.

Największe dofinansowanie, w kwocie ponad 2,8 mln zł, trafiło do konsorcjum, którego liderem jest Instytut Kolejnictwa. Efektem współpracy kadry instytutu i spółek Siled Sp. z o.o., Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. oraz ABZ Consulting Sp. z o.o. będzie opracowanie systemu zarządzania, sterowania i monitorowania oświetlenia terenów kolejowych. Takie rozwiązanie umożliwi np. dostosowanie oświetlenia do rzeczywistego ruchu pociągów na stacjach oraz obecności podróżnych na peronach.

Wnioskodawcy mogli składać swoje projekty w pięciu obszarach tematycznych. Były to: digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego, zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko, zwiększenie dostępności i trwałości obiektów związanych z obsługą podróżnych, zwiększenie odporności infrastruktury kolejowej na czynniki klimatyczne i ingerencję osób trzecich oraz usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej.

Nabór wniosków prowadzony był od 30 października 2017 r. do 12 stycznia 2018 r. Wspólne przedsięwzięcie potrwa do końca 2023 r.

Fot. PKP SA

Zaprenumeruj Oświetlenie LED