Prawo zwrotu nieprawidłowo oznakowanej lampy LED

17 grudnia 2015
Prawo zwrotu nieprawidłowo oznakowanej lampy LED

Producenci sprzętu oświetleniowego zobowiązani są do podawania konsumentom rzetelnych informacji na opakowaniu lamp LED. Jeśli dane są niezgodne z prawdą, kupujący może żądać wymiany towaru. Podstawowym kryterium wyboru lamp LED powinien być strumień świetlny oznaczony w lumenach (lm).

 

Wada fizyczna produktu jest podstawą do zwrotu towaru, obniżenia ceny lub wymiany towaru na towar wolny od wad. Konsument, który nabył taki towar, może podjąć działania zmierzające do wyegzekwowania od dystrybutora lub sprzedawcy dotrzymania warunków umowy. Korzystne z punktu widzenia konsumenta zmiany prawne w tym zakresie weszły w życie 25 grudnia 2014 r. Wspomniana nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadziła do polskiego porządku prawnego nową definicję „wady fizycznej” rzeczy. Zgodnie z art. 5561 § 1 k.c. „wada fizyczna” rzeczy rozumiana jest jako niezgodność towaru z umową. Sprzedawca, jak i wprowadzający rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, ponosi odpowiedzialność za te cechy rzeczy sprzedanej, które strony uzgodniły w umowie sprzedaży, lub które ta rzecz powinna mieć na podstawie tej umowy. Tym samym konsument, który np. kupił ledowy zamiennik tradycyjnej żarówki 60 W (wg oznaczenia na opakowaniu), a którego strumień świetlny jest mniejszy niż 806 lm (lub odpowiednio 40 W i mniejszy niż 470 lm), może odstąpić od umowy, złożyć oświadczenie do sprzedawcy o obniżeniu ceny lub żądać wymiany towaru na towar wolny od wad.

 

Konsument, który kupił lampę LED z niezgodnym oznaczeniem, pierwsze kroki powinien skierować do sklepu, w którym nabył wadliwy towar. Na podstawie paragonu fiskalnego ma prawo żądać wymiany towaru na towar wolny od wad, a sprzedawca powinien takie żądanie spełnić. Odpowiedzialność sprzedawcy została jednak przez ustawodawcę ograniczona w czasie. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują konsumentowi jedynie przez rok od wydania rzeczy wadliwej (zgodnie z art. 5562 k.c.). A zatem zgłoszenie wady fizycznej, jaką jest np. nieprawdziwie podana na opakowaniu lampy LED moc żarówki równoważnej, może nastąpić w ciągu roku od daty jej zakupu.

 

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED

CZYTAJ TAKŻE