Projektowanie oświetlenia w technologii LED w halach magazynowych wysokiego składowania

20 listopada 2015
Projektowanie oświetlenia w technologii LED w halach magazynowych wysokiego składowania

Specyfika prac prowadzonych w halach przemysłowych jest bardzo różnorodna i tak samo zróżnicowane są wymagania wobec parametrów oświetleniowych opraw tam stosowanych. W zależności od funkcji i rodzaju czynności wykonywanych w halach, norma oświetleniowa PN-EN 12464 podaje poziomy natężenia oświetlenia z wymaganą równomiernością na płaszczyźnie pracy.

Architektura pomieszczeń magazynów wysokiego składowania jest różnorodna – od prostych pomieszczeń typu barak, o niewielkiej wysokości i rozmiarach, do dużych, przestrzennych i wysokich konstrukcji stalowych o rozpiętości 12–15 m i wysokości ponad 20 m. Niezależnie od rozmiarów każdy z nich wymaga zastosowania odpowiednich systemów oświetleniowych zapewniających optymalne parametry na płaszczyźnie pracy.

W halach magazynowanych wymagane minimalne natężenie światła wynosi 100 lx z równomiernością 40%. W halach produkcyjnych, w których odbywa się precyzyjny montaż lub kontrola jakości światło powinno świecić z natężeniem 1500 lx z równomiernością 60%. Osobną kategorią są magazyny z regałami wysokiego składowania, gdzie specyficzne warunki ukształtowania przestrzeni wymuszają stosowanie określonych systemów oświetleniowych.

Artykuł ukazał si w numerze 4.2015 kwartalnika Oświetlenie LED.    Zaprenumeruj