Projekty wybrane do dofinansowania przez NFOŚiGW

8 listopada 2018
Projekty wybrane do dofinansowania przez NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił listy projektów wybranych do dofinansowania w działaniach 1.2 Promowanie efektywności energetycznej.

Zakończona została ocena projektów w  ramach III naboru. Do wsparcia ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko zostało wybranych 13 projektów, które otrzymają łącznie 167,56 mln zł dofinansowania unijnego, w tym prawie 5,9 mln zł to wysokość premii inwestycyjnej. Przedsięwzięcia dotyczą poprawy efektywności energetycznej w dużych przedsiębiorstwach, głównie przez nowe technologie wykorzystywane przy produkcji, termomodernizację budynków, wymianę oświetlenia.

Lista wybranych projektów 

Fot. Źródło: www.mplserwis.pl

Zaprenumeruj Oświetlenie LED