Przetargi dotyczące oświetlenia LED – analiza danych za 2013 rok

9 kwietnia 2014

 

W Polsce w trakcie całego 2013 roku ogłoszono 770 przetargów, których przedmiot był związany z oświetleniem LED.
Najaktywniejszymi miesiącami, w których ukazywały się publikacje ogłoszeń dotyczących oświetlenia LED, były październik (95 ogłoszeń przetargowych) oraz listopad (91 przetargów). Najsłabsze pod tym względem okazały się styczeń (33 ogłoszenia) oraz luty (43 publikacje).
Zdecydowanie najwięcej ogłoszeń o wszczęciu postępowania przetargowego w zakresie robót lub usług związanych z oświetleniem LED zanotowano w województwie śląskim – w 2013 roku pojawiły się tam bowiem 163 takie informacje, co stanowi 21% wszystkich publikacji.

 

Spora część ogłoszeń ukazała się na terenie dwóch województw: mazowieckiego (108) oraz dolnośląskiego (82). Najmniejszą liczbę ogłoszeń odnotowano w województwie opolskim (8 ogłoszeń). Województwa śląskie oraz mazowieckie wskazywane były również jako te, w których realizacja robót/usług będzie dokonywana najliczniej (śląskie – blisko 170 projektów zaplanowano właśnie na jego terenie; mazowieckie – niemal 100).

 

Istnieje kilka form przetargów, różniących się od siebie przebiegiem i wymogami stawianymi zarówno organizatorom przetargu, jak i ich uczestnikom. W 2013 roku najpopularniejszą z nich był przetarg nieograniczony. Przetargi w tej formie stanowiły 62% wszystkich publikacji (tabela 1). Usługi i ich wykonanie to najczęściej pojawiający się typ przetargów w zakresie oświetlenia LED, publikowanych od stycznia do grudnia 2013 roku. Aż 376 (49%) ogłoszeń o zamówieniach publicznych zakwalifikowanych zostało właśnie do tej kategorii .

 

Informacje o rozstrzygniętych przetargach w 2013 roku w nr 1.2014 kwartalnika Oświetlenie LED.