Przetargi dotyczące oświetlenia LED – analiza IV kwartału 2020. Rozstrzygnięcia

3 marca 2021
Przetargi dotyczące oświetlenia LED – analiza IV kwartału 2020. Rozstrzygnięcia

W Polsce w okresie od października do grudnia 2020 roku dokonano rozstrzygnięć, zakończonych wyłonieniem wykonawcy w 244 przetargach, w których opis  przedmiotu zamówienia zawierał hasło oświetlenie LED (raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których oświetlenie LED występowało jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowiło ono część składową większego przetargu).

W analizowanym okresie rozstrzygnięto 21 przetargów zakończonych  unieważnieniem. Opracowanie koncentruje się na zamówieniach, które zostały zakończone wyłonieniem wykonawcy.

Kiedy publikowano ogłoszenia o wynikach przetargów?

W IV kwartale 2020 r. najwięcej informacji o wyborze wykonawcy zamówienia publicznego ukazało się w listopadzie (88). Nieco mniej rozstrzygnięć przetargów opublikowano w październiku oraz grudniu – po 78.

Gdzie najliczniej publikowano wyniki przetargowe?

Według danych opracowanych przez Pressinfo.pl najwięcej publikacji o wynikach przetargów związanych z tematem „oświetlenia LED” w Polsce, w IV kwartale 2020r., zamieszczono na terenach województwa mazowieckiego (42 wyniki), śląskiego (36) oraz lubelskiego (25). Najsłabiej sytuacja wyglądała w województwie opolskim, gdzie zmonitorowano zaledwie 1 informację dotyczącą tego tematu.

Liderzy – czyli, gdzie, kto i na jakie kwoty wygrywa przetargi?

Zdecydowanie najczęściej przetargi związane przedmiotowo z „oświetleniem LED” wygrywały firmy z obszaru województwa mazowieckiego – 51 zwycięstw. Mazowieckie przedsiębiorstwa mogą pochwalić się najwyższą skutecznością w uzyskiwaniu zamówienia publicznego. Klasyfikacja ta nie zmienia się od co najmniej roku. Związane jest to  zarówno z koncentracją firm  w obrębie tego obszaru administracyjnego, oraz dobrego przygotowania merytorycznego i znajomości rynku. W czołówce znalazły się również przedsiębiorstwa z województw śląskiego (31) oraz podkarpackiego (18).

Analizując zgromadzone dane pod kątem łącznej wartości za wygrane postępowania, należy zauważyć, że w IV kwartale 2020 roku na podium znalazły się firmy z województw:  mazowieckiego (101 mln zł), pomorskiego (14,3 mln zł) oraz śląskiego (12,1 mln zł).

Największym portfelem zamówień publicznych pod względem najwyższej łącznej kwoty uzyskanej za postępowania rozstrzygnięte w analizowanym okresie może pochwalić się FIRMA BUDOWLANA ANNA-BUD SP. Z O.O., która zdobyła zamówienie na kwotę ponad 24,3 mln zł.  Należy dodać, że jest to rozstrzygnięcie, którego oświetlenie LED stanowi jedynie część całego zamówienia. W przypadku pozostałych firm znajdujących się na podium – kontrakty dotyczyły wyłącznie oświetlenia LED.  W tabeli poniżej przedstawiono 3 firmy, które uzyskały kontrakty o najwyższej łącznej wartości.

Dużą skutecznością w przygotowywaniu zwycięskich ofert mogą pochwalić się 2 firmy:  ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. oraz LUG LIGHT FACTORY SP. Z O.O., które zostały wybrane jako wykonawcy zamówienia –  każda w 6 postępowaniach opartych na prawie zamówień publicznych.

Zamówienie publiczne o najwyższej wartości dotyczące wyłącznie oświetlenia LED zostało rozstrzygnięte przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Przetarg dotyczył ” Świadczenia usł. najmu dek. LED obszaru m.st. Warszawy wraz z ich dostawą, rozmieszczeniem i instalacją, utrzymaniem, odinstalowaniem podczas poszczególnych sezonów ekspozycji w latach 2020–2023. „. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MULTIDEKOR SP. Z O.O. SP.K.

W tabeli poniżej znajdują się  trzy rozstrzygnięte postępowania o najwyższej wartości, w których występowało oświetlenie LED.

Nazwa Inwestora Wartość przetargu Zwycięzca Przedmiot (skrót)
URZĄD MIASTA CHEŁM 24 306 513 zł FIRMA BUDOWLANA ANNA-BUD SP. Z O.O. Budowa Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej.
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W WARSZAWIE 12 499 913 zł MULTIDEKOR SP. Z O.O. SP.K. Świadczenie usł. najmu dek. LED obszaru m.st. Warszawy wraz z ich dostawą, rozmieszczeniem i instalacją, utrzymaniem, odinstalowaniem podczas poszczególnych sezonów ekspozycji w latach 2020–2023.
URZĄD GMINY KOBYLNICA 12 008 187 zł IZIM SP. Z O.O. Zaprojektowanie i budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z jego utrzymaniem.

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 roku dokonano rozstrzygnięć przetargów (dotyczących oświetlenia LED), których łączna wartość wyniosła: 181 875 838 zł.

 Źródłem zebranych do raportu danych były ogłoszenia o wygranych przetargach opublikowane w głównej mierze w BZP (218  informacji) oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (26) i są poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Fot. Beghelli

Pełny raport ukaże się w numerze 1/2021 Oświetlenie LED. Zaprenumeruj