Raport z badań opraw i źródeł LED

28 listopada 2017
Raport z badań opraw i źródeł LED

Dnia 23 listopada br. w Bibliotece UW w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-Lighting. Tegoroczna edycja była skoncentrowana na problemach związanych z obecnością na polskim rynku produktów oświetleniowych LED (ang. light-emitting diode) o niewłaściwych parametrach. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objął Polski Komitet Oświetleniowy.

Michał Waloch, dyrektor generalny Pol-Lighting, zaprezentował raport z badań laboratoryjnych produktów oświetleniowych (oprawy LED, źródła światła). Wyłania się z niego dość krytyczny obraz sytuacji: 43% przebadanych opraw LED o mocy >25 W nie spełniało wymagań́ normy EN-61000-3-2 EMC. Poziomy emisji harmonicznych były przekroczone od 109% do 681% (średnia przekroczeń́: ok. 300%). Zdarzają się także tzw. błędy w cechowaniu (kiedy producent deklaruje większą moc, np. 40 W, a w rzeczywistości oprawa lub źródło mają mniejszą moc, np. ok. 15 W).

Zaprezentowane zostały także wyniki badań lamp LED w programie EEPLIANT oraz prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Urządzenia oświetleniowe wykorzystujące technologię LED podlegają kontroli UKE ze względu na to, że mogą wywoływać zaburzenia elektromagnetyczne i zakłócać przy tym pracę innych urządzeń oraz komunikację radiową.

Do wyników badań odnieśli się na miejscu przedstawiciele kadry zarządzającej największych spółek oświetleniowych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski (ES-SYSTEM, LEDVANCE, LUG, Philips Lighting Poland, Schreder Polska). – Potrzebujemy dzisiaj wspólnego i świadomego działania całego ekosystemu branży na rzecz poprawy jakości i efektywności oświetlenia w Polsce. Chodzi o wszystkie podmioty wprowadzające – producentów, importerów, również dystrybutorów – zauważył Tomasz Książek, wiceprezes Zarządu Philips Lighting Poland Sp. z o.o.

Rafał Gawrylak, prezes Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM SA, oraz Mariusz Ejsmont, wiceprezes Zarządu LUG SA, zgodnie podkreślali, że nawet oznakowanie CE nie gwarantuje wysokiej jakości produktu: – To pewnego rodzaju przyrzeczenie po stronie producenta na temat jakości, bez niego nie można wprowadzić żadnego produktu na rynek Unii Europejskiej. Zdarzają się jednak firmy, które nie przeprowadzają niezbędnych badań, a jedynie wzorują się na deklaracjach producenta.

Produkty, które nie spełniają wymagań, bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie firm działających na polskim rynku, a także na nieefektywne wydawanie środków publicznych, co wiąże się z obniżeniem jakości prowadzonych inwestycji. Mają także wpływ na komfort i bezpieczeństwo odbiorców i użytkowników – podsumował Daniel Kutryb, dyrektor handlowy Schréder Polska Sp. z o.o.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED