Raport z rynku PPP za III kw. 2023

4 stycznia 2024
Raport z rynku PPP za III kw. 2023

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako Centralna jednostka ds. PPP  przedstawiła  Raport z rynku PPP za okres od 2009 do III kw. 2023 r. prezentujący dane dotyczące rozwoju rynku PPP w Polsce aktualne na 30 września 2023 r., w tym liczbę zawartych umów PPP w podziale m.in. na lokalizację, sektor, wielkość projektu czy też procedurę wyboru partnera prywatnego. W raporcie uwzględniona została również analiza potencjalnych projektów PPP znajdujących się w fazie przygotowania.

W III kwartale 2023 r. zawarto dwie umowy PPP o wartości 14,66 mln zł oraz zidentyfikowano 9 nowych postępowań o wartości 1,41 mld zł. W ciągu ostatnich 14 lat, od początku 2009 r. do końca września 2023 r. w Polsce wszczęto łącznie 656 postępowań PPP. W tym samym czasie liczba umów PPP wyniosła 179 (liczba ta obejmuje łącznie umowy realizowane i zakończone). Baza Potencjalnych Projektów PPP zawiera 48 projektów, z czego 34 znajduje się w fazie przed ogłoszeniem postępowania (stanowią 64%), natomiast pozostałe 19 projektów znajduje się na etapie trwających postępowań.

Raport roczny przygotowano na podstawie danych zawartych w Bazie zawartych umów PPP oraz Bazie potencjalnych projektów PPP.

Baza zawartych umów PPP

Baza potencjalnych projektów PPP

Źródło: www.ppp.gov.pl