Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dotyczące tętnienia i efektu stroboskopowego w oświetleniu LED

4 lipca 2019
Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dotyczące tętnienia i efektu stroboskopowego w oświetleniu LED

Nowa miara tętnienia oświetlenia uwzględniająca poziom efektu stroboskopowego (ang. stroboscopic visibility measure – SVM) ma zostać wprowadzona na mocy zmienionego rozporządzenia w sprawie ekoprojektu w odniesieniu do źródeł światła do końca 2019 roku.

Ocena i pomiary tętnienia światła to nowe zadanie dla projektantów układów elektronicznych znajdujących zastosowanie w oświetleniu LED. Przy zakupie lub projektowaniu nowych zasilaczy lub elektroniki sterującej inżynierowie muszą uwzględnić minimalne wymagania funkcjonalne oświetlenia LED, w tym tymczasowe artefakty świetlne (ang. temporary light artefacts – TLA) opisane w dokumencie CIE TN 006:2016, tj. tętnienie, efekt stroboskopowy oraz phantom array effect. Wyzwanie polega na tym, że do tej pory nie istniały żadne przepisy lub uzgodnione normy opisujące akceptowalne lub minimalne poziomy tętnienia. Wkrótce sytuacja ta może ulec zmianie, ponieważ Komisja Europejska pracuje nad zmianą przepisów dotyczących ekoprojektu i etykietowania produktów oświetleniowych, w tym produktów LED.

Przyszłe rozporządzenie będzie najprawdopodobniej obejmować minimalne wymogi dotyczące tętnienia. Jeżeli zmiana ta zostanie wprowadzona do końca 2019 roku, to wejdzie w życie w 2021 roku. Państwa członkowskie i krajowe stowarzyszenia oświetleniowe omawiają zalecany poziom i odpowiednią miarę do oceny tętnienia światła. Obecnie państwa członkowskie (Komitet Regulacyjny) wprowadziły w rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu dla źródeł światła maksymalną wartość efektu stroboskopowego (SVM) wynoszącą ≤ 0,4 przy pełnej mocy.

Nowe rozporządzenie, definiujące minimalne wymagania dotyczące tętnienia światła, będzie pierwszym międzynarodowym dokumentem prawnym po amerykańskiej normie California Title24 uwzględniającym parametry tętnienia i ustalającym dopuszczalne poziom wg normy. Gdyby oficjalnie uzgodniono wartość graniczną SVM na poziomie ≤ 0,4, mogłoby to oznaczać, że większa część popularnych, dostępnych na rynku produktów oświetleniowych LED podłączonych bezpośrednio do sieci nie będzie zgodna z normą.

Zanim zmiany te zostaną wprowadzone w Europie, przyjrzyjmy się bliżej podstawowym wskaźnikom tętnienia, takim jak flicker index, flicker percent i częstotliwość. Musimy wiedzieć, jak mierzyć te wartości, jakie są dostępne przyrządy oraz proponowane metody pomiaru. Dodatkowo ważne jest, aby wszyscy profesjonaliści z branży oświetleniowej rozumieli zastosowanie i znaczenie nowej miary efektu stroboskopowego (SVM) – miary opracowanej przez Philips Research. W  artykule, który ukaże się w numerze 3/2019 Oświetlenie LED  przedstawimy również szczegóły dotyczące systemów pomiarowych i omówimy sposoby wyeliminowania efektu tętnienia.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED